§ 5-3. Opplæring i varmt arbeid

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som utfører varmt arbeid, og verneombudet får opplæring i

  • a) arbeidsmetoder
  • b) bruk av arbeidsutstyr
  • c) bruk av personlig verneutstyr.

0 Tilføyd ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).