§ 24-1. Opplæring og øvelse i arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåking

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring før arbeidstakerne settes til selvstendig arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåking. Opplæringen skal sette arbeidstakerne i stand til å utføre de faste arbeidsoppgavene de er satt til og for å mestre situasjoner som kan oppstå ved kritiske driftsforstyrrelser.
Arbeidstakerne skal gis nødvendig opplæring når det foretas endringer i anlegg, prosedyrer osv.
Det skal også gis regelmessig øvelse for å håndtere farlige situasjoner som kan oppstå.
Innhold og omfang av opplæringen skal dokumenteres.

Med arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåking menes blant annet kontroll og overvåkning av prosesser og sikkerhetssystemer fra kontrollrom. Dokumentasjon av innhold og omfang av opplæringen gjelder også øvelser for å kunne håndtere kritiske situasjoner.