Finn virksomheter med tillatelse til asbestarbeid

Her kan du finne virksomheter som har tillatelse til å fjerne asbest.

Du kan søke direkte på en virksomhet eller du kan finne virksomheter i ditt område i en kart- eller listevisning.

I utgangspunktet er både bruk og håndtering av asbest og asbestholdig materiale forbudt i Norge. Alle virksomheter som utfører arbeid på asbestholdige materialer skal ha tillatelse til dette fra Arbeidstilsynet. Tillatelsen gjelder i hele Norge.

Merk at virksomheten du kjøper tjenesten av, må ha tillatelse for den typen arbeid du trenger å få utført. Noen av tillatelsene er begrenset til kun å gjelde utvendig asbestarbeid eller bestemte arbeidsoppgaver med asbest.  

Det er forbudt å kjøpe tjenester fra virksomhet som ikke har tillatelse. Virksomheter som ikke står oppført i dette registeret eller ikke lenger har tillatelse for å jobbe med asbest, kan ikke lovlig selge slike tjenester.

Virksomheter som har tillatelse for å utføre arbeid med asbest kun i egen virksomhet eller på egen eiendom, vil ikke vises i kart- eller listevisningen over virksomheter i ditt område.

Se hvilke krav som stilles til virksomheter for å arbeide lovlig med asbest

Les mer om asbest

Du finner datasettet til virksomheter med tillatelse til asbestarbeid i andre formater på Felles datakatalog (data.norge.no)