§ 27-11. Krav til personlig lykt ved bergarbeid

Når det ikke er mulig å utstyre arbeidsplassen med nødbelysning, skal arbeidstakerne være utstyrt med en personlig lykt.
Ved arbeid under jord skal arbeidstakerne være utstyrt med en personlig lykt tilpasset bruken.

Det vises også til arbeidsplassforskriften § 2-11 «Belysning» og 2-13 «Nødbelysning».