§ 25-10. Krav til fyllingsanlegg

Et trykkluftanlegg til å fylle pusteluft skal ha
 1. a.
  nødvendige filtre og utstyr
 2. b.
  manometer for kontroll av fyllingstrykket
 3. c.
  sikkerhetsventil
 4. d.
  trykkbegrenser (trykkregulator) for hvert uttak med forskjellige fyllingstrykk, hvis ikke sikkerhetsventilen har denne funksjonen.
Kompressorens sikkerhetsventil kan være sikkerhetsventil for høyeste fyllingstrykk dersom ventilen er innstilt for dette trykket.
Fyllingspanel med utstyr skal være oversiktlig og slik at feilbetjening unngås.
Fyllingsmanometer skal være gradert maksimalt 100 prosent over høyeste fyllingstrykk.
Sikkerhetsventilen for fyllingsuttaket skal være justert og plombert for maksimalt 15 prosent over fyllingstrykket som er stemplet på flasken.
Trykkbegrenser skal stilles inn slik at trykket på flaskene ved 15 °C ikke blir høyere enn fyllingstrykket som er stemplet på flasken.

Bruk av løse slanger må i størst mulig grad unngås.

Av hensyn til sikker fylling må manometer tilfredsstille klasse 1 eller bedre i henhold til NS-EN 837 «Trykkmålere».