§ 10-10. Nødstopp

Arbeidsutstyr skal om nødvendig være utstyrt med en nødstopp, avhengig av de farer som er forbundet med arbeidsutstyret og hvor lang tid det normalt tar å stanse det.

For krav til produsent av arbeidsutstyr ved nødstopp, se maskinforskriften vedlegg I og produsentforskriften § 2-13 «Nødstopp – og bremseinnretninger».