§ 10-10. Nødstopp

Arbeidsutstyr skal om nødvendig være utstyrt med en nødstopp, avhengig av de farer som er forbundet med arbeidsutstyret og hvor lang tid det normalt tar å stanse det.
Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 761 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 10-9).

For krav til produsent av arbeidsutstyr ved nødstopp, se maskinforskriften vedlegg I og produsentforskriften § 2-13 «Nødstopp – og bremseinnretninger».