§ 4-1. Forbud mot asbest og asbestholdig materiale

Bruk og annen håndtering av asbest og asbestholdig materiale er forbudt med mindre annet følger av § 4-2.

Tabellen nedenfor angir CAS-nummer (CAS = Chemical Abstract Service) og i hvilke mineraler de forskjellige asbesttypene forekommer. 

Mineral Asbest  CAS-nr.
Amfibolgruppen    
Aktinolittasbest Aktinolitt 77536-66-4
Antofylittasbest Antofyllitt 77536-67-5
Cummingtonitt-Gruneritt Amositt 12172-73-5
Riebeckitt Krokidolitt 12001-28-4
Tremolittasbest Tremolitt 77536-68-6
Serpentingruppen    
Serpentin Krysotil 12001-29-5