§ 3-5. Informasjon om risiko i tilknytning til farlige kjemikalier

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får løpende informasjon om:
 1. a.
  de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen, kjemikalienes navn, den risiko de medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet, og hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene
 2. b.
  den foretatte risikovurderingen og vesentlige endringer i denne
 3. c.
  riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes
 4. d.
  nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet
 5. e.
  håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner som kan oppstå
 6. f.
  stoffkartotek.
Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere skal innhente tilsvarende informasjon.

Arbeidstakerne må til enhver tid være informert om risikoen ved bruk av farlige kjemikalier i virksomheten. Se for øvrig kommentarer til forskriftens § 3-4 «Opplæring i arbeid med farlige kjemikalier».