§ 10-17. Utkobling av energikilder på arbeidsutstyr

Arbeidsutstyr skal være utstyrt med klart identifiserbare innretninger for utkobling av energitilførselen. Ny tilkobling skal først kunne skje når det ikke lenger foreligger fare for arbeidstakerne.

Hver enkelt energikilde må kunne kobles fra og restenergien må kunne ledes bort uten fare. Utkoblingsinnretningene må være tydelig og varig merket. Når arbeidsutstyret vedlikeholdes, er det viktig at utkobling av energitilførsel kan foregå uten risiko for at hele eller deler av ustyret setter seg i bevegelse og utsetter arbeidstakerne for fare.

Krav til produsent av arbeidsutstyr vedrørende utkobling av energikilder, se maskinforskriften vedlegg I.