§ 21-8. Plassering av gravemasser

Gravemasser skal plasseres slik at de ikke kan forårsake utrasing, og slik at de ikke er til hinder for ferdsel i området.
Det skal være minimum 1 meter fri avstand mellom massens fyllingsfot og gravekanten.

Det skal være minst 1 meter fri avstand mellom massens fyllingsfot og gravekanten. Legg derfor ikke massen for nærme sjakt- eller grøftekanten. Gravekant er det samme som sjakt- eller grøftekant. Er det trangt rundt gravegropen, bør dere kjøre bort gravemassene for mellomlagring.

Arbeidsgiveren må vurdere behovet for en geoteknisk undersøkelse av grunnen der dere skal plassere massene.

Se også kravet til stabilitet i lagrings- og oppstillingsplasser med mer på arbeidsplassen i arbeidsplassforskriften § 6-3 bokstav d).