§ 18-6. Tiltak ved løfteoperasjoner

Det skal settes i verk tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last. Dersom arbeidstakerne likevel må oppholde seg under lasten for å utføre arbeidet, skal det gjøres tiltak for å sikre arbeidstakerne mot skade.
Arbeidet skal utføres med løfteredskap som er tilpasset lasten som skal håndteres, gripepunktene, løfteøyet, værforholdene, og metoden for å stroppe og huke av lasten. Sammenstillinger av løfteredskap som ikke demonteres etter bruk, skal være tydelig merket slik at brukerne er klar over løfteredskapets egenskaper.
Et løfteredskap skal lagres slik at det ikke skades eller forringes.

Iverksettelse av tiltak etter gjennomført risikovurdering kan være bruk av signalmann, talekommunikasjon mellom signalmann og fører, omdirigering av aktiviteter og trafikk.

Bruksanvisningen må inneholde opplysninger om hvordan løfteredskapet bør oppbevares for å hindre skade eller forringing, se maskinforskriften vedlegg I punkt 1.7.4.2 bokstav p.