§ 25-14. Kontroll av fyllingsmanometer og sikkerhetsventiler

Fyllingsmanometeret og sikkerhetsventilene på fyllingsuttaket og kompressorens siste trinn skal kontrolleres hvert år. Arbeidsgiveren skal utpeke en person til å kontrollere, eventuelt regulere og plombere sikkerhetsventilene.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).

Kontrollen må foregå i tråd med forskrift om håndtering av farlig stoff § 9.