§ 25-14. Kontroll av fyllingsmanometer og sikkerhetsventiler

Fyllingsmanometeret og sikkerhetsventilene på fyllingsuttaket og kompressorens siste trinn skal kontrolleres hvert år. Arbeidsgiveren skal utpeke en person til å kontrollere, eventuelt regulere og plombere sikkerhetsventilene.

Kontrollen må foregå i tråd med forskrift om håndtering av farlig stoff § 9.