§ 26-21. Dokumentert sikkerhetsopplæring - dykkerbevis klasse A

Opplæringen til dykkerbevis klasse A skal gi grunnleggende teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter for å kunne oppholde seg og bevege seg trygt under vann. Opplæringen skal gi grunnlag for å kunne utføre enkelt og lett arbeid under vann ned til 30 meter.

Opplæringen skal omfatte kunnskaper i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid samt relevante lover og forskrifter. Det skal gis sikkerhetsopplæring i:

 • a. dykketeori
 • b. dykkefysiologi
 • c. førstehjelp
 • d. dekompresjonstabeller
 • e. kommunikasjonssystemer
 • f. undervannsfarer
 • g. risikovurdering
 • h. innføring i bruk av trykkammer
 • i. praktisk dykking
 • j. bruk av dykkerutstyr
 • k. bruk av vanlig og enkelt arbeidsutstyr
 • l. vedlikehold og reparasjoner
 • m. overflateprosedyrer
 • n. grunnleggende dykkeledelse
 • o. merking av dykkested.

Opplæringen skal omfatte selvforsynt og overflateforsynt dykking med luft som pustegass.

Opplæringens varighet skal være minst 7 uker.

Den som har dykkersertifikat klasse S gitt i medhold av forskrift 30. november 1990 nr. 944 om dykking kan få utstedt dykkerbevis klasse A etter gjennomført opplæring etter første til tredje ledd, med varighet på minst 4 uker.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-20), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2020).

Bestemmelsen inneholder kravene til opplæring for klasse A dykkerbevis, og gir en ramme for innhold og varighet i opplæringen. Bestemmelsen gir også mulighet for opplæringsvirksomhetene til å tilpasse kursene noe til de aktuelle yrkesgruppene innen dykking. Klasse A-opplæringen er i utgangspunktet beregnet på bl.a. vitenskaplig dykking, dykkere innen film og media m.v.

Forskrift om administrative ordninger § 8-3 stiller krav til virksomheten som skal stå for opplæringen, og § 8-4 inneholder bestemmelser om utstedelse av dykkerbevis. Ved hvilket arbeid det er krav om klasse A-bevis og når det kreves klasse B, framgår av § 26-11.

Fra 01.01.2020 er det innført et krav om at det skal gis opplæring i bruk av overflateforsynt dykkerutstyr i tillegg til opplæring i selvforsynt utstyr.  Dette har sammenheng med et skjerpet krav om bruk av overflateforsynt utstyr i § 26-6, som gjør at det vil være krav om bruk av overflateforsynt utstyr også ved en del lettere arbeidsdykking. 

Fra 01.01.2021 vil det ikke lenger være anledning til å drive arbeidsdykking med dykkersertifikat klasse S, jf. bestemmelsen om overgangsordning i § 32-3. Dykkere som har klasse S-dykkerbevis kan erverve klasse A-bevis etter gjennomført opplæring med samme innhold som ellers kreves for klasse A-bevis, med varighet på minst 4 uker.

Til fjerde ledd

For at opplæringen til dykkebevis kl. A skal kunne gi nødvendig trening i vann, bør minimum øvelsestid i vann være; 0–20 meter: 500 min. og 15 dykk, og 20–30 meter: 150 min. og 5 dykk.