§ 26-41. Krav til regelmessig vedlikehold, kontroll og renhold

Arbeids- og dykkerutstyr som er i bruk, skal underlegges regelmessig vedlikehold og årlig kontroll.
Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres regelmessig renhold av dykkesystemet og det personlige dykkerutstyret.
Arbeidsgiver skal sørge for at produsentens bruksanvisninger følges ved vedlikehold, kontroll og renhold av arbeids- og dykkerutstyret.

Til første ledd:

Vedlikeholdet og kontrollen vil følge av vedlikeholdsrutinene, men skal uansett gjennomføres minst en gang pr. år. Rutinene må kunne dokumenteres, se forskriften her § 26-35. Ved utarbeidelse av rutinene må det legges vekt på produsentens anvisninger, se forskriften her § 26-42. Se også forskriften § 10-6 «Alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr», ogkapittel 12.

Til andre ledd:

Hyppigheten og omfanget av renholdet må beskrives i vedlikeholdsrutinene og fremgå av dokumentasjonen, som skal være tilgjengelig på dykkeplassen, jf. § 26-35.