Kapittel 7. Arbeid med fare for forplantningsskader