Kapittel 12. Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg