Kapittel 17. Arbeid i høyden

§ 17-1. Risikovurdering av arbeid i høyden § 17-2. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra to meter og inntil fem meter § 17-3. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter § 17-4. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter, samt for stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning § 17-5. Krav til opplæring av bruker av stillas § 17-6. Krav til arbeid i høyden § 17-7. Dimensjonering av stillaser og rekkverk § 17-8. Montering, bruk og demontering av stillaser § 17-9. Kontroll av stillas § 17-10. Rapport for kontroll av stillas § 17-11. Skilting av stillas § 17-12. Atkomst og sikker bruk av stillas § 17-13. Vedlikehold av stillas § 17-14. Stillasgulv § 17-15. Tekniske krav til stillas og stillasmateriell § 17-16. Tekniske krav til utkragende og hengende stillas § 17-17. Bruk av rullestillas § 17-18. Forankring av stillaser § 17-19. Stillasavslutning mot tak § 17-20. Brannfare § 17-21. Bruk av stiger § 17-22. Begrensning i bruk av stige § 17-23. Atkomst fra stige § 17-24. Bruk av tau til atkomst, arbeid og redning § 17-25. Bruk av sikkerhetsbelte og feste for sikkerhetstau § 17-26. (Opphevet) § 17-27. (Opphevet) § 17-28. (Opphevet) § 17-29. (Opphevet) § 17-30. (Opphevet) § 17-31. (Opphevet) § 17-32. (Opphevet) § 17-33. (Opphevet) § 17-34. (Opphevet)