Kapittel 28. Arbeid ved CO₂-anlegg for brannslukking