Kapittel 28. Arbeid ved CO2-anlegg for brannslukking