Kapittel 14 Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner