Kapittel 31. Register over eksponerte arbeidstakere