§ 8-1. Opplæring i arbeid ved avløpsanlegg

Personer som arbeider ved avløpsanlegg skal ha opplæring i organisering av arbeidet, arbeidsteknikk og valg og bruk av hjelpemidler. Opplæringen skal kunne dokumenteres.

Se kommentarer til forskriften her § 6-4.