§ 24-4. Krav til systemsikkerhet

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidet tilrettelegges slik at det oppnås høyest mulig grad av systemsikkerhet.
Ved vurderingen skal arbeidsgiver ta hensyn til:
 • -
  systemets egensikkerhet
 • -
  muligheter for feilbetjening ved drift og vedlikehold
 • -
  muligheter for effektivt å kunne håndtere avviks- og feilsituasjoner
 • -
  arbeidstakernes arbeidsbelastning
 • -
  arbeidstakernes erfaringer og kunnskaper
 • -
  arbeidstakernes fysiske og psykiske forutsetninger.
Det skal utarbeides analyser som tar hensyn til de kontrollromsoperasjoner som skal utføres ved:
 • -
  oppstart av anlegget
 • -
  normal drift
 • -
  omstilling av driftsforhold
 • -
  driftsforstyrrelser
 • -
  kritiske driftsforhold
 • -
  nedkjøring og stopp
 • -
  vedlikehold.
Dersom systemene omfatter datasystemer, skal analysene omfatte både utstyr og programvare.