§ 26-37. Krav til dykkeslange og livline

Livline og innfestinger skal tåle de belastninger som den kan bli utsatt for og ha tilstrekkelig styrke til at dykkeren kan løftes opp av vannet. Det samme gjelder dykkeslangen dersom den benyttes som livline.

Styrken på livline og innfestinger må vurderes i sammenheng med de sikkerhetsprosedyrene som følger av § 26-2 og beredskapsplanen etter § 26-3.

Dykkeslangen bør merkes med:

5m: 1 rød ring rundt dykkerslangen

10m:1 svart ring rundt dykkerslangen

50m:1 bred svart ring rundt dykkerslangen