Dykking

Ved arbeidsdykking utfører dykkeren et arbeidsoppdrag under vann ved hjelp av dykkerutstyr og tilført pustegass. Dersom regelverket følges og dykkeoperasjonen er godt planlagt og organisert, kan arbeidsdykking utføres på forsvarlig måte.

Nye regler for dykking fra skip fra 1. juli 2024

Fra 1. juli 2024 gjelder arbeidsmiljøloven for nesten all innaskjærs arbeidsdykking. Dette betyr blant annet at alle dykkere som arbeider om bord på skip, må følge arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

Det er også innført en forskrift (lovdata.no) som presiserer hvilke regler i skipssikkerhetsloven og arbeidsmiljøloven som gjelder ved dykkeoperasjoner fra skip.

Les mer om regelverket for dykking

Arbeidsgiver har ansvar for trygg og forsvarlig dykking

Arbeid under vann medfører en betydelig risiko for dykkeren. Arbeidstilsynet avdekker ofte mangelfullt systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgiver skal blant annet sørge for trygg og forsvarlig dykking gjennom

  • klare og tydelige ansvarsforhold
  • koordinering og bemanning av dykkeroppdrag
  • nødvendig opplæring
  • kontroll og vedlikehold av utstyr
  • kartlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner

Les mer om arbeidsgivers ansvar ved dykkeoperasjoner

Oppdragsgiver har også ansvar for sikkerheten

Når du kjøper dykketjenester, har du medansvar for sikkerheten ved dykkeoperasjonene. Du kan bare bruke dykkevirksomheter som er registrert hos Arbeidstilsynet. 

Les mer om kjøp av dykketjenester og oppdragsgivers ansvar

Varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen din

Hvis du som dykker opplever kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass, kan du varsle internt til arbeidsgiveren din eller til en representant for arbeidsgiver. Du kan også varsle via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.

Dersom du har varslet internt, men opplever at de kritikkverdige forholdene fortsetter, kan du varsle til Arbeidstilsynet.

Slik kan arbeidstakere varsle om kritikkverdige forhold

Tips Arbeidstilsynet om useriøse aktører og kritikkverdige forhold

Tips oss hvis du kommer over useriøse aktører eller kritikkverdige forhold på andre arbeidsplasser.

Du kan velge å være anonym når du tipser oss.

Tips oss om useriøse aktører og kritikkverdige forhold

Arbeidstilsynets oppfølging av dykking

Tilsyn, veiledning og samarbeid med andre myndigheter og fagmiljø er sentrale virkemidler for Arbeidstilsynet. 

Arbeid under vann medfører en betydelig risiko for dykkeren, og Arbeidstilsynet avdekker ofte mangelfullt systematisk HMS-arbeid. Eksempler på dette er

  • uklare ansvarsforhold
  • mangelfull koordinering og bemanning av dykkeroppdrag
  • mangelfull opplæring
  • manglende kontroll og vedlikehold av utstyr
  • manglende kartlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner

Arbeidstilsynet følger opp ulykker og alvorlige tips, og vi gjennomfører der dykking pågår. Når vi finner brudd på regelverket, følger vi opp dette med nødvendige reaksjoner. 

Når vi avdekker gjennomgående og alvorlige brudd, vil vi vurdere å gi overtredelsesgebyr i tillegg til reaksjoner

Mer informasjon om systematisk HMS-arbeid, risikovurdering og roller i HMS-arbeidet

Mer informasjon om vår tilsynsaktivitet


Konverter denne siden til PDF