§ 28-3. CO₂-anlegg i bruk etter reparasjon eller kontroll

Før CO₂ beskyttet rom tas i normal bruk etter reparasjon eller kontroll, må det påses at CO₂-anlegg er satt i funksjonsdyktig stand.