§ 28-3. CO2-anlegg i bruk etter reparasjon eller kontroll

Før CO2 beskyttet rom tas i normal bruk etter reparasjon eller kontroll, må det påses at CO2-anlegg er satt i funksjonsdyktig stand.