§ 26-15. Kvalifikasjonskrav til beredskapsdykker

Beredskapsdykker skal ha dykkerbevis etter denne forskrift for den aktuelle dybde og arbeidsoperasjon som utføres.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019).

Beredskapsdykker er definert i forskriften her § 1-4 nr. 6.

Med dykkerbevis menes kvalifikasjon som yrkesdykker etter §§ 26-20 til 26-24. Beredskapsdykkers oppgaver fremgår av forskriften her §26-26 tredje ledd.