§ 26-15. Kvalifikasjonskrav til beredskapsdykker

Beredskapsdykker skal ha dykkerbevis etter denne forskrift for den aktuelle dybde og arbeidsoperasjon som utføres.

 

Beredskapsdykker er definert i forskriften her § 1-4 nr. 6.

Beredskapsdykkers oppgaver fremgår av §26-28 tredje ledd.

Beredskapsdykker må ha dykkerbevis etter denne forskriften. Dersom arbeidet krever dykkerbevis klasse B, må også beredskapsdykker ha klasse B. Ved redningsdykking skal beredskapsdykkeren være kvalifisert som redningsdykker, jf. § 26-20.