§ 26-30. Bruk av dykke- og behandlingstabeller

Dykking og opphold i dykkingen skal tilrettelegges og gjennomføres i henhold til anerkjente dykke- og behandlingstabeller for sikker dykking.

Dykking skal gjennomføres innenfor bunntidsbegrensningene som beskrevet i tabell:

Begrensninger i bunntid for dykking med overflatedekompresjon (OD-O2 ) og dekompresjon i vann, samt for TUP-dekompresjon (Transfer under pressure)

Dybde
(meter)
0-12 15182124273033363942454851
OD-O2
og i
vann
(min)
240 180 120 90 70 60 50 40 35 30 30 25 25 20
TUP
(min)
240 240 180 180 180 130 110 95 85 75 65 60 55 50

Dykkecomputer kan kun benyttes som ekstra sikkerhetsverktøy, og under forutsetning av at dykkeleder kontrollerer dykkerens tid og dybde samt sørger for at oppstigningen og eventuelle dekompresjonsstopp er innenfor oppsatte retningslinjer i dykketabell.

Det skal ikke dykkes etter flernivåtabell uten at arbeidsgiver har sikret:

  • a) at det som kvalitetssikring samtidig benyttes dykkecomputer (RGBM-, Bühlmann- eller Thalmann-algoritme) der dykkingen avbrytes dersom ikke flernivåtabell og dykkecomputer til enhver tid tillater direkteoppstigning til overflaten,
  • b) kontinuerlig digital dybdemonitorering på overflaten,
  • c) digital loggføring av trykk-tid profil og
  • d) digital loggføring av gjenværende tid før dekompresjonsdykk.

Ved opplæring av fritidsdykkere og fritidsdykkerguiding kan det benyttes dykketabeller eller dykkecomputer i samsvar med anerkjente europeiske standarder for opplæring av fritidsdykkere.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-28).