§ 24-3. Krav til kontrollrom

Kontrollrom skal utformes og plasseres slik at driftssikkerheten for systemet og sikkerheten for arbeidstakerne er best mulig med hensyn til fare for ulykker. Det skal særlig tas hensyn til fare for brann, eksplosjoner og utslipp av helsefarlige stoffer og biologisk materiale.

Søknadsplikt til Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven § 18-9 må vurderes ved oppføring og endringer av kontrollrom.