Godkjente bemanningsforetak

Alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge, må ha en godkjenning som bemanningsforetak av Arbeidstilsynet. Det er ulovlig å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak som ikke har en slik godkjenning. 

Arbeidstilsynets oversikt over godkjente bemanningsforetak skal bidra til å sikre at virksomheter lovlig leier inn arbeidskraft fra godkjente bemanningsforetak. Også utenlandske bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft i Norge må være godkjent.

Hva er et bemanningsforetak?

Et bemanningsforetak er en virksomhet som har som formål å leie ut arbeidskraft. Utleid arbeidskraft er utleide arbeidstakere ansatt hos en utleier, men som står under en oppdragsgivers eller en innleiers ledelse.

Hvilke bemanningsforetak er det lovlig å leie inn arbeidskraft fra?

Dere kan kun leie inn arbeidskraft fra godkjente bemanningsforetak som er oppført i Arbeidstilsynets oversikt over godkjente bemanningsforetak. De vil ha statusen

 • «lovlig – godkjent»

Når et bemanningsforetak blir godkjent, vil det være godkjent i ett år fra den datoen de først ble godkjent. Alle bemanningsforetak må hvert år etter dette, bekrefte at de fremdeles oppfyller vilkårene for å være godkjent. Dere kan lovlig leie inn arbeidskraft fra et godkjent bemanningsforetaket, så lenge de står oppført med statusen «lovlig – godkjent».

For at et bemanningsforetak skal være godkjent, har Arbeidstilsynet gjennom en automatisert søknadsprosess slått fast at foretaket oppfyller vilkår for å bli godkjent. Dette gjelder krav til:

 • arbeidsavtaler
 • vernetjeneste
 • registrering i lovpålagte offentlige register
 • rutiner for likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie
 • yrkesskadeforsikring eller tilsvarende som sikrer arbeidstakere kompensasjon i tilfelle yrkesskade

Det er lovlig å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak som har godkjenning. Innleiere må likevel være oppmerksom på at arbeidsmiljøloven stiller noen krav til når det er lovlig å leie inn arbeidskraft fra et godkjent bemanningsforetak. Les mer om innleie fra bemanningsforetak.

Hvilke bemanningsforetak er det ulovlig å leie inn arbeidskraft fra?

Det er ulovlig å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak som ikke har statusen «lovlig – godkjent».

Hvis et bemanningsforetak ikke lenger oppfyller vilkårene for å være godkjent, vil Arbeidstilsynet kunne trekke tilbake godkjenningen. Statusen i Arbeidstilsynets oversikt over godkjente bemanningsforetak vil da bli endret til

 • «ulovlig – ikke godkjent»

Det er ulovlig å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak som har en slik status.

Det er ulovlig å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak som ikke har en godkjenning fra Arbeidstilsynet. Det gjelder både innleie fra de som ikke skaffet seg en godkjenning og de som har fått godkjenning sin trukket tilbake etter en kontroll av Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kan også etter en kontroll av søknader kunne slå fast at noen virksomheter ikke er omfattet av denne godkjenningsordningen. Disse vil fortløpende bli fjernet fra oversikten over godkjente bemanningsforetak. Dette gjelder for eksempel aksjeselskap (AS) der eieren er eneste ansatt. Virksomheter som ikke er omfattet av ordningen kan ikke lovlig leie ut arbeidskraft som et bemanningsforetak.

Innleie fra produksjonsbedrifter

Vær oppmerksom på at det er lovlig å leie inn arbeidskraft fra foretak som ikke har som hovedformål å leie ut arbeidskraft, såkalte produksjonsbedrifter. Les mer om innleie fra produksjonsbedrifter.  

Når kan man leie inn arbeidskraft fra et godkjent bemanningsforetak?

Som hovedregel er det kun lovlig å leie inn arbeidstakere fra et godkjent bemanningsforetak i disse tilfellene:

 • For arbeid i stedet for en annen (vikariat)
 • Avtale om innleie fra bemanningsforetak med bedriftens tillitsvalgte
 • Midlertidig behov for spesialkompetanse innenfor rådgivnings- og konsulenttjenester
 • Behov for helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester

Les mer om innleie fra bemanningsforetak.

Hvordan søker du etter et godkjent bemanningsforetak?

Vet du navnet eller kjenner organisasjonsnummeret til bemanningsforetaket du vil sjekke statusen til, bruker du søkefeltet.

For å finne godkjente bemanningsforetak i en bestemt del av landet, bruker du «Område». Da får du opp en kartvisning som viser godkjente bemanningsforetak i nærområdet ditt.

Bruker du denne funksjonen, kan du

 • filtrere på fylke og kommune
 • få opp alle bemanningsforetakene i en listevisning
 • få opp alle bemanningsforetakene i en kartvisning

Et bemanningsforetak kan få godkjenningen sin trukket tilbake fra registeret hvis de ikke lenger oppfyller vilkårene for å være godkjent. De vil da få statusen endret fra «lovlig – godkjent» til «ulovlig – ikke godkjent».

Ønsker du å følge med over tid på et bemanningsforetak du bruker, kan du abonnere på status. Ved å abonnere på status får du e-post hver gang et bemanningsforetak skifter status.

Du abonnerer på denne måten:

 • Finn bemanningsforetaket du vil abonnere på i oversikten
 • Trykk på bemanningsforetaket for å komme til en side med mer informasjon

Fyll inn e-postadressen i feltet «Abonnér på status». Feltet ligger i høyremenyen.

Det er hovedenheten i et bemanningsforetak som søker om godkjenning til Arbeidstilsynet på vegne av alle underenhetene i virksomheten.

Antallet virksomheter som er listet opp i Arbeidstilsynets oversikt over godkjente bemanningsforetak består av både hovedenheter og underenheter. Merk at dette antallet ikke sier noe om antallet bemanningsforetak. Det viser kun det totale antallet hovedenheter og underenheter i oversikten. 

Ved å gå inn på et bemanningsforetak i oversikten vil du kunne se hvilken hovedenhet foretaket tilhører og eventuelt hvilke andre underenheter som tilhører den samme hovedenheten.

Antall hovedenheter i oversikten

Den 4. juli 2024 var det 2108 godkjente hovedenheter i oversikten og 28 ikke-godkjente hovedenheter (tallene her vil bli oppdatert månedlig).

Mer informasjon

Søk om godkjenning av bemanningsforetak

Innleie fra bemanningsforetak

Regelverk

Forskrift om offentlig godkjennig av bemanningsforetak


Konverter denne siden til PDF