§ 22-5. Krav til hånd- og armsignaler

Hånd- og armsignaler skal være nøyaktige, enkle, med store bevegelser, lette å utføre og forstå og klart atskilt fra andre lignende signaler.
Dersom begge armer brukes samtidig, må de beveges symmetrisk og bare angi ett signal.