§ 10-5. Informasjon til arbeidstakerne om sikker bruk av arbeidsutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt nødvendig informasjon om sikker bruk av det arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes til å arbeide med.
Arbeidsgiveren skal særlig sørge for at arbeidstakerne får løpende informasjon om
 1. a.
  farer de er utsatt for ved å bruke arbeidsutstyret, blant annet farer ved uregelmessigheter som kan oppstå
 2. b.
  hvilke forholdsregler de erfaringsmessig må ta ved bruk av arbeidsutstyret
 3. c.
  farer som skyldes arbeidsutstyr i nærheten
 4. d.
  farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i nærheten.
Endret ved forskrifter 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014), 21 juni 2016 nr. 761 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 10-4).