§ 10-5. Informasjon til arbeidstakerne om sikker bruk av arbeidsutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt nødvendig informasjon om sikker bruk av det arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes til å arbeide med.
Arbeidsgiveren skal særlig sørge for at arbeidstakerne får løpende informasjon om
 1. a.
  farer de er utsatt for ved å bruke arbeidsutstyret, blant annet farer ved uregelmessigheter som kan oppstå
 2. b.
  hvilke forholdsregler de erfaringsmessig må ta ved bruk av arbeidsutstyret
 3. c.
  farer som skyldes arbeidsutstyr i nærheten
 4. d.
  farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i nærheten.