§ 3-27. Særlige krav om helsemessig skikkethet for røyk- eller kjemikaliedykker

Arbeidsgiver skal bare nytte personer til røyk- eller kjemikaliedykking som ved helseundersøkelse er funnet helsemessig skikket til arbeidet.

Dersom helseundersøkelsen viser at arbeidstakeren ikke er helsemessig skikket, skal vedkommende omplasseres til annet arbeid, jf. forskriftens § 3-24 «Arbeidsgivers oppfølging av helseundersøkelse av røyk- og kjemikaliedykkere». Det vises også til § 3-23 «Helseundersøkelse ved arbeid som røyk- eller kjemikaliedykker» med kommentarer.