§ 25-1. Kontroll og prøving

Virksomheter som kontrollerer, prøver, merker og fyller pusteluft skal utføre arbeid med trykkluftflasker og flaskekraner til dykking og åndedrettsvern etter anerkjente standarder.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).

Som anerkjent norm regnes:

  • NS – EN – 1968 «Transportable gassflasker – Periodisk kontroll og prøving av sømløse gassflasker av stål».
  • NS-EN 1802 «Transportable gassflasker – Periodisk kontroll og prøving av sømløse gassflasker av aluminiumlegering».
  • NS – EN ISO 11623 «Transportable gassflasker – Periodisk kontroll og prøving av gassflasker laget av komposittmaterialer».