§ 25-1. Kontroll og prøving

Virksomheter som kontrollerer, prøver, merker og fyller pusteluft skal utføre arbeid med trykkluftflasker og flaskekraner til dykking og åndedrettsvern etter anerkjente standarder.

Som anerkjent norm regnes:

  • NS-EN ISO 18119:2018 «Gassflasker - Sømløse gassflasker og -rør av stål og av aluminiumlegering - Periodisk kontroll og prøving».
  • NS-EN ISO 11623:2015 «Gassflasker - Komposittkonstruksjon - Periodisk inspeksjon og prøving».