§ 14-4. Informasjon om risiko i tilknytning til støy og mekaniske vibrasjoner

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere og verneombud får løpende informasjon om aktuell risiko i forbindelse med støy, dersom arbeidstakerne utsettes for støy som er lik eller overskrider L EX,8h = 80 dB eller L pC,peak = 130 dB, eller i forbindelse med vibrasjoner, dersom risikovurderingen viser at arbeidstakerne kan bli utsatt for vibrasjoner.
Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne og verneombudet får løpende informasjon om
 1. a.
  risikovurderingen som er foretatt og tiltakene som er satt i verk
 2. b.
  tiltaks- og grenseverdiene for eksponeringen
 3. c.
  måleresultatene
 4. d.
  risikoen knyttet til støy og vibrasjoner, hvordan tegn på skader kan oppdages og hvordan de skal rapporteres
 5. e.
  under hvilke vilkår de har rett til helseundersøkelse og formålet med undersøkelsen
 6. f.
  risikoen for helseskade som bruken av arbeidsutstyret kan medføre.