§ 5-7. Krav til utstyr ved varmt arbeid

Det skal kun benyttes utstyr som er fullt forsvarlig og egnet for arbeidsoperasjoner ved varmt arbeid. Utstyr som ikke fungerer tilfredsstillende, skal skiftes ut eller repareres omgående.
Alt utstyr for oksygen skal holdes fritt for olje og fett.
Sveise-/skjærebrenner, sveise-/sprøytepistol, elektrodeholder og kabler skal plasseres forsvarlig.
Slanger og armatur skal kontrolleres før bruk for eventuell lekkasje.

Bruksanvisning og annen informasjon fra produsenten eller leverandøren gir grunnlag for vedlikehold, kontroll og bruk av utstyret.

Oksygen i kontakt med olje og fett gir risiko for selvantenning og eksplosjon.