§ 20-4. Bruk av slipemidler

Ved tilsetning av slipemidler skal det tas særlige forholdsregler, fordi dette gir væskestrålen vesentlig større gjennomslagskraft.

Ved tilsetting av slipemidler må det foretas en risikovurdering som gjelder bruken av det aktuelle slipemidlet. Det skal iverksettes sikkerhetstiltak og tilstrekkelig sikkerhetsavstander til faresonen må holdes.