§ 13-3. Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling

Når sikkerheten ved bruk av arbeidsutstyr avhenger av monteringen eller oppstillingen, skal arbeidsgiver sørge for sakkyndig kontroll før det tas i bruk første gang, og etter hver montering eller oppstilling på nytt sted. Kontrollen skal sikre at arbeidsutstyret er korrekt montert eller oppstilt og fungerer korrekt. Dette vil særlig gjelde:
 • -
  fundamentering og oppstilling av portal- og brokraner,
 • -
  fundamentering og oppstilling av arbeidsutstyr for lasting og lossing av skip,
 • -
  fundamentering og oppstilling av tårnkraner,
 • -
  oppheng av traverskraner og taljebaner,
 • -
  oppheng av søyle- og veggsvingkraner,
 • -
  oppheng av hengestillas,
 • -
  oppstilling av klatrestillas for høyder over 3 meter,
 • -
  oppstilling og montering av byggeplassheiser og
 • -
  påbygging av kraner med større kapasitet enn 2 tm på kjøretøy og andre mobile maskiner.

Arbeidsgiveren må påse at sakkyndig kontroll blir gjennomført av en sakkyndig virksomhet som er sertifisert for kontroll av det aktuelle arbeidsutstyret, se forskrift om administrative ordninger § 8-6 «Krav til sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr».

Når arbeidsutstyret er kontrollert av produsenten på stedet etter montering og før arbeidsutstyret tas i bruk første gang er det ikke krav til sakkyndig kontroll før det tas i bruk. En slik kontroll kan også utføres av produsentens representant etter skriftlig fullmakt.

Unntatt fra krav om ny sakkyndig kontroll er innretninger spesielt konstruert for enkel demontering for transport mellom arbeidsplasser og/eller endring av oppstilling i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Sakkyndig virksomhet må ha tilgang til nødvendig informasjon om arbeidsutstyret, herunder

 • nødvendig identifikasjon av arbeidsutstyret
 • dokumentasjon på fundamenter, innfestinger og grunnforhold
 • dokumentasjon som følger utstyret fra produsenten, herunder bruksanvisning, eller utarbeidet instruksjon for kontroll, herunder
  • spesifikke instruksoner for oppstilling/montasje og kontroll
  • elektriske, hydrauliske og pneumatiske diagrammer
  • dynamiske- og statiske prøvelaster
 • dokumentasjon for utført vedlikehold som har betydning for sikkerheten
 • eventuell attest fra den siste utførte periodiske sakkyndige kontrollen, og
 • eventuell attest fra sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling.