§ 18-4. Mobilt eller flyttbart arbeidsutstyr som løfter last

Arbeidsutstyr som er beregnet til å løfte last, og som er mobilt eller kan demonteres, skal brukes på en slik måte at arbeidsutstyrets stabilitet er sikret under alle forhold utstyret kan tenkes brukt til. Det skal tas hensyn til underlagets art.

Krav til mobilt arbeidsutstyr finnes forskriftens kapittel 19 «Arbeid med mobilt arbeidsutstyr».

Det skal fremgå av bruksanvisningen hva som er bruksområdet til arbeidsutstyret, og hvordan det skal monteres og/eller demonteres.