§ 27-25. Opplæring i bruk av førstehjelpsutstyr og gjenopplivingsutstyr ved bergarbeid

Et tilstrekkelig antall arbeidstakere skal opplæres i bruken av det førstehjelpsutstyret som finnes, og være tilstede på arbeidsplassen.

0 Endret ved forskrift 19 juni 2020 nr. 1266 (i kraft 1 juli 2020, tidligere § 27-24).

Det vil være behov for systematisk repetisjonsøving. Videre kan det være behov for å gi relevante offentlige redningstjenester informasjon som gir grunnlag for effektiv bistand. Planer for redningstjenesten bør omfatte hvordan transport til nærmeste sykehus eller førstehjelpsstasjon skal foregå.