§ 21-11. Fangdammer ved gravearbeid

Arbeidsgiver skal sørge for at forskalinger, midlertidige støtter og avstivninger er konstruert, beregnet, installert og vedlikeholdt slik at de kan motstå de påkjenninger de kan bli utsatt for.

Se bestemmelse om kompetansekrav i § 21-4 femte ledd, og bestemmelsene om kontroll i § 21-6 fjerde ledd.

Se også kravet til styrke for fangdammer og senkekasser i arbeidsplassforskriften § 6-3 bokstav b).