§ 21-11. Fangdammer ved gravearbeid

Arbeidsgiver skal sørge for at forskalinger, midlertidige støtter og avstivninger er konstruert, beregnet, installert og vedlikeholdt slik at de kan motstå de påkjenninger de kan bli utsatt for.
Tilføyd ved forskrift 15 des 2021 nr. 3602 (i kraft 1 jan 2022).

Se bestemmelse om kompetansekrav i § 21-4 femte ledd, og bestemmelsene om kontroll i § 21-6 fjerde ledd.

Se også kravet til styrke for fangdammer og senkekasser i arbeidsplassforskriften § 6-3 bokstav b).