Arbeidsmiljømodellen

Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell samler og synliggjør hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til virksomhetenes arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med hvordan virksomhetene ivaretar kravene, med utgangspunkt i intensjonene med loven og hensiktene med kravene. Arbeidstilsynet gir også veiledning i krav som stilles og hvordan virksomhetene kan oppfylle disse kravene.

Arbeidsmiljølovens krav er «et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.»

Illustrasjon som viser Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell. Modellen samler og synliggjør hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til arbeidsmiljøet i virksomheten, og hvordan disse henger sammen.

Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell er utarbeidet til hjelp for virksomhetene og etatens inspektører – og viser de kravene arbeidsmiljøloven stiller. Loven stiller krav både til virksomhetenes arbeidsmiljø og til virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid.

Modellen viser at arbeidsmiljøet i en virksomhet er summen av og samspillet mellom arbeidsbetingelser, arbeidsmiljøarbeid, arbeidstakernes og arbeidsgivernes beskrivelser, vurderinger og opplevelser av arbeidsbetingelsene og arbeidsmiljøarbeidet, helse- og velferdsmessige konsekvenser og egenskaper ved arbeidsstokkens sammensetning.

Inngangsdører til arbeidsmiljø – Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell

Inngangsdører til arbeidsmiljø - Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell.pdf

Dette er en kort innføring i arbeidsmiljømodellen med selve modellen, forklaringer til de ulike delene i modellen og en oversikt over hvilke bestemmelser i arbeidsmiljøloven som dekker de ulike delene i modellen.   

Arbeidsmiljømodellen – Arbeidsmiljøloven som veiviser til et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljømodellen - Arbeidsmiljøloven som veiviser til et godt arbeidsmiljø.pdf

En mer utførlig beskrivelse og forklaring av arbeidsmiljømodellen. Rapporten utdyper også arbeidsmiljølovens krav til organisatoriske arbeidsbetingelser og krav til systematisk arbeidsmiljøarbeid.

Regelverk

Arbeidsmiljøloven 


Konverter denne siden til PDF