§ 28-8. Forholdsregler ved reparasjon og kontroll av CO2-anlegg

Før reparasjons- og kontrollarbeid settes i gang i rom som er dekket av CO2-brannslokkingsanlegg, skal:
  1. a.
    utløsningsanordningen til disse rom være så effektivt sikret at panikkutløsning ikke skal kunne foretas,
  2. b.
    anlegget avstenges ved at hovedventiler, eventuelt også distribusjonsventiler, blir avlåst i lukket stilling,
  3. c.
    på anlegg hvor hovedventiler ikke kan låses i lukket stilling, anlegget sikres ved at det i høytrykksrør foran hovedventiler eller umiddelbart etter disse monteres brilleflens som settes i lukket stilling.