§ 26-16. Kvalifikasjonskrav til den som skal utføre lineholderfunksjonen

Den som skal utføre lineholderfunksjonen skal ha god kunnskap om dykking og den aktuelle dykkeoperasjonen. Lineholderen må kjenne kravene i forskriften her og sikkerhetsprosedyrene. Lineholder skal kjenne linesignalene og kunne anvende dem.

Kvalifikasjonskravene må vurderes i sammenheng med bestemmelsen om lineholders oppgaver i § 26-28 fjerde ledd.

Kvalifikasjonene må vurderes konkret i forhold til den aktuelle dykkeoperasjonen. Det vises til tidligere gjennomført lineholderkurs ved Høgskulen på Vestlandet, tilsvarende tre ukers opplæring, som en faglig norm for kompetanse.