§ 28-4. Rømningsveier

Det skal i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er nødvendig å etablere ekstra rømningsvei fra CO₂-rom eller CO₂-beskyttet rom som ikke har direkte utgang til fri luft eller to uavhengige rømningsveier.