§ 27-4. Varslingsplikt

Arbeidsgiveren skal så raskt som mulig varsle Arbeidstilsynet om alvorlige faresituasjoner som har oppstått på arbeidsplassen. Arbeidsgiveren skal bekrefte varslet skriftlig innen rimelig tid, og verneombudet skal ha kopi av denne bekreftelsen.

En alvorlig faresituasjon karakteriseres av at den kunne ha ført til en ulykke med personskade. Varslingsplikten vil også kunne omfatte brudd på lov eller forskrift eller brudd på virksomhetens sikkerhetsrutiner, eventuelt også mangler ved interne sikkerhetsrutiner.