§ 32-4. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.
Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 32-2), 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 32-3).

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 16-3 «Ikrafttredelse»  gir en oversikt over hvilke arbeidsmiljøforskrifter som er opphevet.