§ 26-25. Krav til borger fra annet EØS-land eller Sveits som skal arbeide midlertidig i Norge

Ved søknad om midlertidig arbeid i Norge kan EØS-borger gis adgang til å utøve yrke som dykker på de vilkårene som fremgår av forskriften § 26-24.