Vedlegg XIV: Maskiner ilagt markedsførings- og omsetningsforbud

Følgende maskiner skal ikke markedsføres, omsettes eller tas i bruk:
  1. 1.
    Skjære- og kutteutstyr som består av flerleddede sammensatte metalldeler for bruk i bærbare håndholdte ryddesager.

Til nr. 1

Dette gjennomfører beslutning 2012/32/EU.