2. Oppbevaring av erklæringer

Produsenten eller dennes representant i EØS skal oppbevare de opprinnelige samsvarserklæringer og sammenstillingserklæringer i minst 10 år etter maskinens eller den delvis ferdigstilte maskinens siste produksjonsdato.