§ 9. Omsetning og levering av delvis ferdigstilte maskiner

Før en delvis ferdigstilt maskin settes i omsetning, skal produsenten eller dennes representant sikre at:
  1. a.
    relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet, jf. vedlegg VII, del B,
  2. b.
    monteringsveiledning er utarbeidet, jf. vedlegg VI,
  3. c.
    erklæring for innbygging av delvis ferdigstilt maskin (sammenstillingserklæring) er utarbeidet, jf. vedlegg II, første avsnitt, del B.
Monteringsveiledningen og sammenstillingserklæringen skal følge den delvis ferdigstilte maskinen til den er bygget sammen til en fullstendig maskin, og skal da inngå i den tekniske dokumentasjonen for den ferdige maskinen.

En delvis ferdigstilt maskin skal ha følge av en sammenstillingserklæring. Det er ikke krav til samsvarserklæring og CE-merking.